Terms Title

Последнее изменение: 06 октября 2021 года

Polityka prywatności

 

 1. Postanowienia ogólne

Busfor.pl sp. z o.o., siedzibą pod adresem ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice, Polska KRS 0000616444, NIP 9542765034 („BlaBlaCar”, „my”, „nasz” lub „nas”), działając jako administrator danych zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności. Niniejsza polityka („Polityka prywatności”) ma na celu poinformowanie Cię o naszych praktykach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, które możesz przekazać za pośrednictwem strony internetowej blablacar.pro/pl („Strona internetowa”).

Niniejsza Polityka Prywatności (wraz z naszymi Warunkami Korzystania, wszelkimi innymi dokumentami, o których w niej mowa) określa, na jakiej podstawie będą przez nas przetwarzane wszelkie dane osobowe, które od Ciebie zbieramy lub które nam przekazujesz. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Państwa danych osobowych oraz sposobu, w jaki będziemy je traktować.

W kontekście korzystania przez Ciebie z Witryny, poprzez interakcję z BlaBlaCar za pośrednictwem Witryny, wypełnienie i zatwierdzenie wniosku lub innych formularzy kontaktowych zawartych w niniejszym dokumencie oraz w inny sposób (kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej itp.), możesz przekazać BlaBlaCar swoje dane osobowe które BlaBlaCar może gromadzić i przetwarzać w celu zarządzania relacjami z klientami, odpowiadania na Twoje prośby i pytania, kontaktowania się z Tobą i prezentowania Ci naszych produktów i usług, w tym komunikacji marketingowej, informacyjnej i edukacyjnej na następujących podstawach prawnych: (i) w celu wykonania naszych zobowiązań umownych, (ii) gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów naszych uzasadnionych interesów, (iii) Twojej zgody, w stosownych przypadkach, lub (iv) w celu przestrzegania zobowiązań prawnych, którym podlega BlaBlaCar.

 

 1. Informacje, które zbieramy

 

 • Możemy zbierać od Ciebie następujące dane:
 •  
 • Informacje, które przekazujesz nam za pośrednictwem aplikacji lub innego formularza kontaktowego (w tym imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail);
 • Zapis wszelkiej korespondencji między Tobą a BlaBlaCar. Możemy nagrywać i/lub odsłuchiwać rozmowy telefoniczne między Tobą a BlaBlaCar;
 • Twoje odpowiedzi na wszelkie ankiety lub kwestionariusze. Takie informacje mogą być wykorzystywane do celów analitycznych i badawczych;
 • Informacje niezbędne do zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy Tobą a BlaBlaCar;
 • Informacje, które zbieramy automatycznie: w odniesieniu do każdej Twojej wizyty w Serwisie możemy gromadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i gdy jest to wymagane za Twoją zgodą, informacje dotyczące urządzeń, z których korzystasz oraz sieci, z którymi jesteś połączony podczas korzystania z Serwisu, takie jak unikalne identyfikatory, informacje o Twoich wizytach w Witrynie, w tym strumień kliknięć URL do różnych stron Witryny, przeglądane treści, interakcja na stronie i dowolny numer telefonu używany do kontaktu z nami. Zbieramy te informacje za pomocą różnych technologii, w tym plików cookie - więcej informacji można znaleźć w sekcji niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie).

 

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

 

Podczas korzystania z Witryny niektóre informacje o Tobie mogą być udostępniane stronom trzecim:

 • Możemy otrzymywać i wysyłać informacje o Tobie, w tym Twoje Dane Osobowe, do innych podmiotów BlaBlaCar i podmiotów stowarzyszonych w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.
 • Ściśle współpracujemy również ze stronami trzecimi, które mogą być odbiorcami Twoich danych osobowych, takimi jak:
  • naszym partnerom biznesowym, którzy mogą reklamować swoje usługi w naszej Witrynie i do których możesz się zarejestrować;
  • naszym partnerom biznesowym, którzy mogą reklamować nasze usługi na swoich stronach internetowych;
  • naszym podwykonawcom, w tym w sferze technicznej, czy dostawcom usług analitycznych.

Udostępniamy Twoje Dane Osobowe którejkolwiek z wyżej wymienionych stron trzecich tylko w następujących przypadkach:

 

 • W przypadku korzystania z usług zewnętrznego usługodawcy w celu wykonania jakiejkolwiek umowy, którą zawieramy z Tobą w celu świadczenia, ułatwienia lub rozszerzenia naszych usług;
 • Korzystamy z usług dostawców usług analitycznych i wyszukiwarek, aby pomóc nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej Witryny;
 • Jest to wyraźnie wymagane przez Ciebie (np. subskrypcja usługi świadczonej przez jednego z naszych partnerów, prośba o udział w ofercie lub dobra oferta jednego z naszych partnerów);
 • Jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, uważamy, że jest to uzasadnione, aby (i) odpowiedzieć na roszczenia wniesione przeciwko BlaBlaCar, (ii) postępować zgodnie z postępowaniem prawnym, (iii) wyegzekwować jakąkolwiek umowę z naszymi użytkownikami, taką jak: jako nasze Warunki użytkowania i naszą Politykę prywatności, (iv) w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego, śmierci lub obrażeń fizycznych osoby (v) w ramach dochodzenia lub (vi) w celu ochrony praw, bezpieczeństwo mienia lub osobistego BlaBlaCar, jego członków lub innych osób;
 • W przypadku, gdy sprzedamy lub kupimy jakąkolwiek firmę lub aktywa, w takim przypadku możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów; oraz
 • Jeśli BlaBlaCar lub całość lub część jej aktywów zostanie nabyta przez stronę trzecią, w takim przypadku Dane Osobowe posiadane przez nią na temat jej członków będą jednym z przekazanych aktywów.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem i jeśli jest to wymagane za Twoją zgodą, możemy łączyć informacje o Tobie, w tym Twoje Dane Osobowe i informacje o plikach cookie, które wysyłamy i otrzymujemy od naszych partnerów biznesowych. Możemy wykorzystywać te informacje i połączone informacje do celów określonych powyżej.

 

 1. Komunikacja promocyjna i targetowanie

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy wykorzystywać informacje, które przekazujesz nam w naszej Witrynie, do celów elektronicznego marketingu bezpośredniego (np. (i) otrzymywania naszych biuletynów, (ii) otrzymywania zaproszeń na nasze wydarzenia lub innych komunikatów, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, lub , jeśli ma to zastosowanie, (iii) dostarczanie ukierunkowanych reklam na platformach mediów społecznościowych lub witrynach stron trzecich w oparciu o Twoje zainteresowania.

Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się otrzymywaniu elektronicznych wiadomości marketingowych, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji, które udostępniamy w każdej wiadomości wysłanej do Twojej wiadomości lub kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

 1. Twoje prawa

Masz prawa dotyczące swoich danych osobowych Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w Polsce.

 

W każdej chwili możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, przesyłając do nas swoje żądanie, korzystając z danych kontaktowych wskazanych poniżej. Odpowiemy na Twoje żądanie w terminie określonym przez obowiązujące prawo i w takim samym formacie jak żądanie (poczta lub e-mail), chyba że wyraźnie życzysz sobie inaczej. BlaBlaCar zastrzega sobie prawo do zażądania weryfikacji dokumentu tożsamości, jeśli jest to konieczne, aby móc odpowiedzieć na zgłoszone żądanie. Masz możliwość wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

 1. Przekazywanie danych

 

Niektórzy z naszych usługodawców mają siedzibę w krajach poza Unią Europejską („kraje trzecie”) i możemy przekazywać niektóre Twoje dane do krajów trzecich. . Może to obejmować państwa trzecie, w których Komisja Europejska nie podjęła decyzji, że takie państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony. W takim przypadku zapewniamy, że przekazanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że wprowadzono odpowiednie zabezpieczenia w celu zagwarantowania wystarczającego poziomu ochrony życia prywatnego i praw podstawowych osób.

 1. Linki do innych stron internetowych i mediów społecznościowych

 

Nasza Witryna może od czasu do czasu zawierać łącza do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli klikniesz link do którejkolwiek z tych witryn, pamiętaj, że te witryny mają własne polityki prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych na te strony internetowe.

 1. Pliki Cookie

BlaBlaCar może używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia w Witrynie.

„Cookie” to mały plik tekstowy, który jest przechowywany i/lub odczytywany przez przeglądarkę internetową na dysku twardym urządzenia, z którego korzystasz (np. komputera stacjonarnego, laptopa lub smartfona) przez odwiedzane witryny. Oprócz plików cookie BlaBlaCar może również używać podobnych technologii do śledzenia, w tym „pikseli”, „skryptów śledzących” lub „zestawów programistycznych” (znanych jako SDK). Są to małe, przezroczyste pliki graficzne lub linie kodu zawarte w naszej witrynie internetowej, wiadomościach e-mail i aplikacjach mobilnych, które rejestrują sposób, w jaki wchodzisz z nimi w interakcję. Wszystkie te technologie śledzenia określane są w tej sekcji jako „pliki cookie”.

Pliki cookie w Witrynie są umieszczane przez nas („tak zwane „pliki cookie pierwszej strony”) lub przez naszych partnerów (tak zwane „pliki cookie stron trzecich”).

Na naszych platformach mogą być używane następujące rodzaje plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają łatwe poruszanie się po Witrynie. Mogą być również używane do zapobiegania potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa. Te pliki cookie są niezbędne do działania Witryny i nie można ich wyłączyć.

 • Pliki cookie wydajności i analityczne

Te pliki cookie pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej i najmniej popularne oraz jakie treści są najbardziej przydatne dla naszych użytkowników. Pomagają nam poprawić wydajność Witryny, na przykład zapewniając, że użytkownicy mogą łatwo znaleźć to, czego szukają. Te pliki cookie mogą być ustawiane przez nas lub naszych partnerów analitycznych. Jeśli nie akceptujesz tych plików cookie, ani my, ani nasi partnerzy nie będą wiedzieć, kiedy odwiedziłeś Witrynę.

W każdej chwili możesz zrezygnować z zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Opcje związane z plikami cookie można zazwyczaj znaleźć w sekcjach „Opcje”, „Narzędzia” lub „Preferencje” przeglądarki internetowej, z której korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. Pamiętaj, że Twój wybór zależy od urządzenia oraz przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Jeśli korzystasz z wielu urządzeń lub przeglądarek, możesz wybrać inne ustawienia.

Należy pamiętać, że poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej oraz rezygnację z używania i przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu będziesz mógł przeglądać Serwis, ale niektóre opcje lub funkcje mogą nie działać poprawnie.

 

 

 1. Zmiany w naszej Polityce prywatności

 

Wszelkie zmiany, które możemy wprowadzić w naszej Polityce prywatności w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie. W stosownych przypadkach powiadomimy Cię lub poprosimy o Twoją zgodę. Zaglądaj często, aby zobaczyć wszelkie aktualizacje lub zmiany w naszej Polityce prywatności.

 1. Kontakt i inspektor ochrony danych

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub w przypadku jakichkolwiek próśb dotyczących Twoich Danych Osobowych lub praw osób, których dane dotyczą, możesz skontaktować się z nami listownie na adres ul. StaromiejskaStatomiejska 6 /10D, Katowice, 40-013, Polska