Terms Title

Последнее изменение: 06 октября 2021 года

Warunki korzystania
 

Busfor.pl sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice, Polska, KRS 0000616444, NIP 9542765034 („BlaBlaCar”) prowadzi niniejszą witrynę internetową blablacar.pro/pl (dalej „WitrynaSerwis”), której celem jest przekazanie Państwu informacji o tym, jak zostać partnera biznesowego BlaBlaCar, o rozwiązaniach, usługach i produktach BlaBlaCar dla partnerów biznesowych, a także w celu obsługi formularzy zgłoszeniowych wypełnianych przez Ciebie, naszych potencjalnych partnerów biznesowych i/lub użytkowników produktów BlaBlaCar dla partnerów biznesowych, jeśli zdecydujesz się wypełnić takie formularze w WitrynSerwisie. 

  1. Postanowienia ogólne

 

Uzyskując dostęp i przeglądając Witrynę, zgadzasz się i akceptujesz Warunki korzystania z BlaBlaCar określone poniżej.

 

Niniejsze Warunki korzystaniaWarunki Użytkowania oraz dokumenty połączone przez odniesienie stanowią całość porozumienia pomiędzy Tobą a BlaBlaCar dotyczące korzystania przez Ciebie z Witryny. Wszelkie inne dokumenty lub treści w Witrynie (FAQ itp.) służą wyłącznie celom informacyjnym.

Z Witryny mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat.

 

Pomimo starań o dostarczanie rzetelnych treści za pośrednictwem tej Witryny, BlaBlaCar nie może zagwarantować dokładności, precyzji, aktualności ani kompletności informacji zamieszczanych w Witrynie.

 

  1. Potencjalni partnerzy biznesowi

 

Aby wyrazić zainteresowanie współpracą z BlaBlaCar, aby stać się jej potencjalnym partnerem biznesowym i/lub użytkownikiem jej produktów dla partnerów biznesowych, a także zaprosić BlaBlaCar do komunikowania się z Tobą w sprawie jej usług i produktów, możesz skorzystać z linku [ link] i pomyślnie wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając zgodnie z żądaniem swoje dane kontaktowe.

 

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, należy upewnić się, że wszystkie podane informacje są dokładne, wyczerpujące i aktualne.

 

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego BlaBlaCar może dalej komunikować się z Tobą za pośrednictwem udostępnionych przez Ciebie kanałów kontaktowych.

 

BlaBlaCar może, według własnego uznania, zdecydować o nie kontaktowaniu się z Tobą lub o zaprzestaniu jakiejkolwiek komunikacji z Tobą w dowolnym momencie. W takim przypadku BlaBlaCar nie ma obowiązku powiadomienia Cię o takiej decyzji. Aby uniknąć wątpliwości, BlaBlaCar ma całkowitą swobodę w podejmowaniu decyzji o zawarciu z Tobą dalszych umów, porozumień lub relacji biznesowych. Wypełnienie przez Ciebie formularza zgłoszeniowego nie ustanawia żadnej agencji ani żadnej innej relacji pomiędzy Tobą a BlaBlaCar, jak również nie stanowi żadnej wstępnej lub uprzedniej umowy, listu intencyjnego lub protokołu ustaleń.

 

  1. Własność intelektualna

 

Niniejsza Witryna, jej elementy, w tym teksty, obrazy, projekty, logo, filmy, dźwięki, dane, grafika, oprogramowanie i bazy danych są chronione prawami własności intelektualnej. BlaBlaCar może egzekwować swoje prawa własności intelektualnej do Witryny, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do korzystania z Witryny bez upoważnienia na mocy niniejszych Warunków korzystaniaWarunków.

Możesz korzystać z Witryny na zasadach niewyłącznych i niekomercyjnych, do użytku osobistego i prywatnego, zgodnie z celami Witryny.

Zabronione jest jakiekolwiek inne wykorzystanie lub eksploatacja Witryny i jej zawartości bez uprzedniej pisemnej zgody BlaBlaCar. W szczególności zabrania się:

(i) powielania, modyfikowania, adaptowania, rozpowszechniania, publicznego przedstawiania i rozpowszechniania Witryny oraz jej treści, z wyjątkiem wyraźnie dozwolonych przez BlaBlaCar;

(ii) dekompilacji i inżynierii wstecznej Witryny, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w obowiązujących tekstach;

(iii) wyodrębnianie lub próba wyodrębnienia (w szczególności za pomocą robotów do eksploracji danych lub innego podobnego narzędzia do gromadzenia danych) znacznej części danych Witryny.

  1. Modyfikacje Wwarunków korzystaniaużytkowania

 

BlaBlaCar może modyfikować niniejsze Warunki korzystaniaWarunki Użytkowania w celu dostosowania do swojego środowiska technologicznego i handlowego oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków korzystaniaWarunków użytkowania będą publikowane w Witrynie z podaniem daty wejścia w życie. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza akceptację zaktualizowanych Warunki korzystaniaWarunków użytkowania.

Jeśli nie zgadzasz się z warunkami jakichkolwiek zaktualizowanych Warunków korzystaniaWarunków użytkowania, natychmiast zaprzestaniesz korzystania z Witryny. Zalecamy jak najczęstsze odwiedzanie WitrynySerwisu w celu śledzenia zmian w Warunkach korzystaniaWarunkach użytkowania.

  1. Działanie, dostępność i funkcjonalności WitrynySerwisu

BlaBlaCar dołoży wszelkich starań, aby Witryna Serwis była dostępny przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Niemniej jednak BlaBlaCar nie gwarantuje dostępności i nieprzerwanego lub bezbłędnego funkcjonowania Witryny Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub braki wynikające z ich planowego lub nieplanowanego przestoju, niedostępności lub spowolnienia działania. BlaBlaCar nie gwarantuje, że Witryna będzie chroniona lub wolna od błędów lub wirusów.

Ponadto BlaBlaCar zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zawieszenia całości lub części dostępu do Witryny lub jej funkcji, według własnego uznania, bez powiadomienia, czasowo lub na stałe, z podanych przyczyn, między innymi z powodu konserwacji technicznej, migracji lub aktualizacji. lub z powodu przestojów lub ograniczeń związanych z działaniem sieci.

  1. Linki do stron trzecich

Łącza do stron internetowych osób trzecich są udostępniane wyłącznie dla wygody i nie oznaczają żadnej zgody ani poparcia przez BlaBlaCar tych stron. Potwierdzasz, że jesteś w pełni świadomy niezależnego charakteru treści i działania takich witryn, do których prowadzą linki, oraz ponosisz pełną odpowiedzialność prawną i wszelkie ryzyko związane z przeglądaniem lub odwiedzaniem takich witryn.

  1. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

 

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub związane z Warunkami korzystaniaWarunkami użytkowania podlegają prawu polskiemu. Wszelkie czynności prawne będą podejmowane we właściwych sądach polskich.

 

  1. Informacje prawne

 

WitrynaSerwis jest wydawanay przez Busfor.pl sp. z o.o. ą z siedzibą pod adresem: ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice, Polska, wpisan ąa do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616444, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 9542765034, REGON 364357119.